/Ανάπλαση και διαμόρφωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Ολυμπιάδας Μαρμάρων για την διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου, δημιουργία υποδομών (προκατασκευασμένου οικίσκου, κιόσκι, παγκάκια, γήπεδο μπάσκετ), αναδάσωσης και αισθητικής αναβάθμισης του τοπίου.


Υποβλήθηκε απο τον χρήστη: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ

 • :  

  Ο εν λόγω χώρος που υποδεικνύεται προς διαμόρφωση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

   
  • Αποτελεί ανεκμετάλλευτη περιοχή με αδιαμόρφωτο φυσικό τοπίο στο οποίο υπάρχει χαμηλή άγρια βλάστηση (αγριόχορτα, ασφάκες, κλπ.) με μικρά τμήματα καλυμμένα με πουρνάρια, βάτα, κλπ, ενώ είναι ελαφρώς επικλινής.

  • Είναι μη προσβάσιμος από τους κατοίκους της περιοχής και χρήζει διαμόρφωσης και εν συνεχεία ανάπλασης για την κάλυψη των πάγιων καθημερινών αναγκών των κατοίκων και του Πολιτιστικού μας Συλλόγου
 • :

  Αποτελεί κοινό αίτημα των κατοίκων της περιοχής η παραχώρηση προς χρήση τμήματος 10 στρ. από την συνολική έκταση των 72 στρ., προκειμένου να αξιοποιηθεί μετά από κατάλληλη διαμόρφωση σαν κοινόχρηστος χώρος για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Η έκταση αυτή (στο σύνολο της) έχει χαρακτηριστεί ως «natura». Για να είναι δυνατές παρεμβάσεις στον χώρο (έκδοση αδειών δόμησης) απαιτείται ύπαρξη τμήματος 10 στρ. Στο υπόλοιπο της έκτασης, τα 62 στρ., προτείνεται να αναδασωθεί με μέριμνα του Συλλόγου μας.

  Όλες οι επεμβάσεις που προτείνονται στην παρούσα πρότασή μας ελήφθησαν με τα παρακάτω κριτήρια:

   
  • Τον σεβασμό και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

  • Την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
  • Την τήρηση του συνόλου των κανονισμών που αφορούν τη λειτουργία παρόμοιων χώρων (πολεοδομική, κτιριολογική, ΓΟΚ, πυροπροστασίας κλπ.)
  • Την εγκατάσταση ειδικών σημείων συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών από τους κατοίκους της περιοχής μας, με παράλληλη εκστρατεία από το σύλλογο μας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών για την εν λόγω δράση.
  • Την εύκολη πρόσβαση των κατοίκων στον υπό διαμόρφωση χώρο.
  • Την τήρηση του κανονισμού που διέπει την διέλευση ΑΜΕΑ.
  • Το σύνολο των επεμβάσεων να γίνουν με επιστημονικούς κανόνες, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές.
  • Την αξιοποίηση και χρήση υλικών από την υπό διαμόρφωση περιοχή.
   
 • :  

  Στόχος της συμμετοχής μας στην συγκεκριμένη δράση του Δήμου Ιωαννιτών είναι η αξιοποίηση τμήματος 10 στρεμμάτων από το σύνολο Δημοτικής έκτασης 72 στρ. το οποίο ανήκει στην πρώην Κοινότητα Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, προκειμένου να αξιοποιηθεί σαν κοινόχρηστος χώρος (ελλείψει σχεδίου οικισμού).

   

  Ως Πολιτιστικός Σύλλογος του Οικισμού Ολυμπιάδας πιστεύουμε ακράδαντα πως η ορθολογική αξιοποίηση και ανάπλαση της παραπάνω έκτασης θα εξυψώσει αισθητικά την ευρύτερη περιοχή, συνεισφέροντας παράλληλα στην ευημερία των κατοίκων μέσω της  αναβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης στην συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών.

   

   

   
 • : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
 • :  

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΔΑΠΑΝΗ

  Διαμόρφωση χώρου της έκτασης των 10 στρ. με τα μηχανήματα του Δήμου

  -

  Περίφραξη της  έκτασης των 10 στρ. με γαλβανισμένο πλέγμα και μεταλλικούς πασσάλους, ύψους 1.80 μ.

  4,500.00

  Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Συλλόγου, συμπεριλαμβανομένου και του απαραίτητου εξοπλισμού. Δύναται όμως για την κατασκευή αυτού να χρησιμοποιηθεί η ξυλεία που κατασχέθηκε από τα καταστήματα της πλατείας Μαβίλη, που υπάρχει στο εργοτάξιο του Δήμου, εφόσον δεν έχει διατεθεί για άλλο σκοπό. Σε περίπτωση που διατεθεί το κόστος περιορίζεται στο ελάχιστο

  20,000.00

  Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη του οικίσκου

  7,000.00

  Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων παγκακιών και ξύλινου στεγάστρου. Το κόστος περιορίζεται στο ελάχιστο εάν δύναται να χρησιμοποιηθεί η ξυλεία του Δήμου, ως προαναφέρθηκε.

  4,000.00

  Πλήρης εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου

  800.00

  Πλήρης εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης

  700.00

  Διαμόρφωση και κατασκευή δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης

  4,000.00

  Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών ολυμπιακού τύπου (σετ)

  4,000.00

  Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης υλικών, ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών

   

  -

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ

  45,000.00

   

Δείτε όλες τις προτάσεις

Posted on Οκτώβριος 22, 2017 in Ιδέες & Προτάσεις

Share the Story

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!