/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ 211 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ


Υποβλήθηκε απο τον χρήστη: Κάτσενος Δημήτρης

 • :

  Το οικοδομικό τετράγωνο  211 του πολεοδομικού σχεδίου Ιωαννίνων

  περικλείεται από τους οδούς  Σαμουήλ-Γεωγράφου-Σαχίνη-Τσακάλωφ έχει έκταση Ε= 15500 m2.

  Ανήκει στην περιοχή  πλάτανος  και είναι σχετικά πυκνοδομημένου.

  Eντός του οικοδομικού τετραγώνου υπήρχε οικόπεδο επιφάνειας

  Ε= 2500 m2 το όποιο παραχωρήθηκε στην πρόνοια  η όποια το αξιοποίησε για την αποκατάσταση προσφυγικών οικογενειών .

  Συντάχθηκε μεμονωμένο ρυμοτομικό σχέδιο από την υπηρεσία  (Βολιώτης 26-7-1958) με βάσει το όποιο οριοθετήθηκαν  οικόπεδα και κατασκευάστηκαν ισόγειες πέτρινες κατοικίας που  παρεχωρήθησαν στους πρόσφυγες με κλήρωση.

  Το ρυμοτομικό αυτό σχέδιο περιλάμβανε 14 οικόπεδα των οποίων το εμβαδόν  δεν ξεπερνούσε τα 130 μ2 έκαστο.

  Το εν λόγο ρυμοτομικό μεμονωμένο σχεδίου στην συνεχεία ενσωματώθηκε με πράξη στο πολεοδομικό σχέδιο  Ιωαννίνων και έλαβε τους ισχύοντες Όρους δόμησης της περιοχής.

   Το σχέδιο περιλαμβάνει πεζόδρομους πλάτους 5,00 μ που υλοποιήθηκαν  με κύρια την οδό  Κουρεμένου  που φέρει το όνομα γιαννιώτη αρχιτέκτονα και τους παρόδους αυτής .

  Η οδός Κουρεμένου διασχίζει κάθετα το οικοδομικό τετράγωνο  με αποτέλεσμα σήμερα στην ουσία υπάρχουν δυο οικοδομικά τετράγωνα  211Α ΚΑΙ  211Β.

  Σε δεύτερη φάση το αρχικό μίνι ρυμοτομικό  και πριν την ενσωμάτωση του στο πολεοδομικό σχεδίου Ιωαννίνων, τροποποιήθηκε μερικώς και δημιουργήθηκε μικρό πλάτωμα  στο κέντρο περίπου και με πρόσωπο στην οδό κουρεμένου.

  Ένας μικρός αριθμός από τα υπάρχοντα οικόπεδα οικοδομήθηκε με τους ισχύοντες Όρους δόμησης της περιοχής και σήμερα εμφανίζονται ακίνητα  με δυο η τρεις ορόφους .Πρόκειται για οικοδόμημα με συμβατικά υλικά με προσεγμένη κατασκευή.

  Υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο  και δικτύου απορροής  όμβρίων άλλα τα νερά δεν οδηγούνται στα φρεάτια λόγο λανθασμένων κλίσεων και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα τα νερά λιμνάζουν στους υπάρχοντες δρόμους .

   

  Η γειτονιά των προσφυγικών κατοικιών στην οδό Κουρεμένου ήταν μια γειτονιά από την αρχή  αυτόνομη  εντός του οικοδομικού τετραγώνου  και έτσι λειτουργούσε ανέκαθεν.   Πολλά από αυτά τα διανεμηθέντα προσφυγικά οικόπεδα παραμένουν όπως διενεμήθησαν , άλλαξαν ιδιοκτήτες και   μερικά οικοδομήθηκαν εκ νέου ,    όμως παραμένουν στην  πλειονότητα τους οικοδομήματα  ισόγεια  η διώροφα .

  Παρατηρείται  το φαινόμενο οι  κοινόχρηστοι δρόμοι  πλάτους 5,00 μ στο ρυμοτομικό στην εφαρμογή να εμφανίζονται    4,00μ και να έχουν  καταλειφθεί από γειτονικές ιδιοκτησίες  ,πάρα τις προσπάθειες  των ιδιοκτήτων για  τροποποίηση του σχεδίου και για την τακτοποίηση τους η όλη διαδικασία   σκόνταψε κατά την δημοσίευση στο ΦΕΚ  αφού μειώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι του δήμου και θα πρέπει να εξευρεθεί αντίστοιχη επιφάνεια ,πράγμα για το όποιο οι υπηρεσίες του δήμου δεν ασχολήθηκαν και το θέμα μένει σε εκκρεμότητα .

  Οι υποδομές και οι διαμορφώσεις στο εν λόγο μίνι ρυμοτομικό από το έτος  1938 δεν ανακαινίσθηκαν  ούτε ποτέ η περιοχή αναμορφώθηκε έστω και με μικρές παρεμβάσεις.

  Οι πεζόδρομοι μοιάζουν βομβαρδισμένοι  και  τα ρείθρα με το οδόστρωμα να έχουν ανασκαφεί και εγκαταλειφθεί  από εργασίες όδευσης αποχέτευσης και λοιπών υποδομών  .

  Από τη οδό Κουρεμένου  διέρχεται και μεγάλο κύμα και θεατών  προ στο στάδιο  από το βόρειο τμήμα της πόλης μια  και ενώνει  κάθετα την οδό Σαχίνη και καταλήγει στην Πινδάρου .

  Να σημειώσουμε ακόμη  ότι   ακατοίκητες εγκαταλειμμένες ισόγειες κατοικίες στην γειτονιά έχουν καταλειφθεί από ομάδες άστεγων πολιτών .

  Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή είναι αθλία και διακρίνεται για την εγκατάλειψη της από τον δήμο αφού  για περίπου  μισό αιώνα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση και μάλιστα σε  κεντρική πολυσύχναστη  περιοχή της πόλης.

  Από μια πολεοδομική αναγνώριση και ανάλυση της περιοχής διαπιστώνουμε:

  α) δρόμοι με ανώμαλο οδόστρωμα και με διαφορετικό υλικό κατασκευής   και  σε μερικά σημεία  χαλικοστρωμένοι η τσιμεντοστρωμένοι  ανώμαλα η και με παντελώς έλλειψης οδοστρώματος, χωμάτινοι .

  β) πεζοδρόμια διαλυμένα  η υπερυψωμένα πλάτους  περίπου 0,60μ μη λειτουργικά  με διαλυμένα η ακόμη και ανύπαρκτα ρείθρα σε μερικά σημεία από την αποσάθρωση .

  γ) πεζόδρομοι που  μετά από παρεμβάσεις της ΔΕΗ-ΟΤΕ  και της υπηρεσίας ύδρευσης  η και ιδιωτών  έχουν   ανασκαφεί και διαμορφωθεί με χαλίκια τα όποια έχουν διασκορπιστεί  με αποτέλεσμα να αριθμούνται σοβαρά ατυχήματα   στου πεζούς.

  δ) πεζόδρομοι που δεν έχουν τις απαιτούμενες κλίσεις με αποτέλεσμα τα βρόχινα νερά να λιμνάζουν κατά τις βροχερές ημέρες και η κατάσταση αυτή να είναι  μόνιμη τους χειμερινούς μήνες  η και ακόμη να λιμνάζουν υπόγεια σε ειδικές περιπτώσεις  .

  ε) έλλειψη  εν μέρει φωτισμού κατά μήκος  των πεζοδρόμων

 • :

   

   Α) Με συμμετοχή της υπηρεσίας του   δόμησης του να ταχτοποιηθούν  και να αντιμετωπιστούν όλες οι πολεοδομικές εκκρεμότητες που για χρόνια διαιωνίζονται.

   Β) Το μίνι αυτό ρυμοτομικό σχέδιο προτείνουμε να αντιμετωπιστεί και σε σχέση και με το υπόλοιπο οικοδομικό τετράγωνο δοθέντος ότι  από ότι γνωρίζουμε   διαμόρφωση της οδού Σαχίνη με πολλά λειτουργικά πρόβλημα διέλευσης και με κατεστραμμένο οδόστρωμα    έχει ήδη προγραμματιστεί να αντιμετωπιστεί.

   Γ)  οι διαμορφώσεις των πεζόδρομων είναι πρωταρχική ανάγκη να επανασχεδιαστούν και να διαμορφωθούν  κατάλληλα  με υλικά και σχέδια που να διαφοροποιούν και να αναδεικνύουν το κομμάτι αυτό του οικοδομικού τετραγώνου μια και το συνοδεύει η ιστορία αποκατάστασης προσφύγων

   Δ) Να καταργηθούν τα    μικρά  (0,60εκ)  υπάρχοντα πεζοδρόμια που λειτουργούν αποτρεπτικά στην  άμεση πρόσβαση των οικοπέδων  είναι  μη λειτουργικά και επικίνδυνα στην διέλευση των πεζών,  

   Δ)  Να  γίνει αντιμετώπιση των  χώρων στάθμισης αυτοκίνητων στους χώρους που λειτουργικά  εμποδίζουν τους πεζούς και που σήμερα   καταλαμβάνουν τους αδιέξοδους απροσπέραστους δρόμους   πάρα τις απαγορευτικές πινακίδες. 

   Ε) Η διαμόρφωση  των πεζοδρόμων και  του  οδοστρώματος να σχεδιαστεί  με ένα μίγμα από οικοδομικά υλικά που επηρεάζουν θετικά το μικροκλίμα  και με  προσθήκη πρασίνου όπως π.χ.  φυτά παγκάκια σκιάστρα που  αισθητικά να διαφοροποιούν και να αναβαθμίζουν τους χώρους.

  Επισημαίνεται ότι στην διαμόρφωση των πεζοδρόμων  με ειδικές σημάνσεις  θα διευκολύνει την διέλευση ατόμων με ειδικές ανάγκες

   Ζ) Να γίνει μελέτη  διαμόρφωσης  των κλίσεων των πεζοδρόμων για να μη συσσωρεύεται τα βρόχινα νερά  και  να οδηγηθούν στους παρακείμενους δρόμους  ταχείας κυκλοφορίας.

   Η) Να εξεταστεί η δυνατότητα με την ΔΕΗ για υπόγεια  εγκατάσταση  συνδέσεων των κατοικιών από την αραχνώδη σήμερα σύνδεση τους .

  Ακόμη  να συμπληρωθεί ο ανεπαρκής φωτισμός σε όλα τα σημεία  των πεζόδρομων,  αφού στο παρελθόν  παρατηρήθηκαν   φαινόμενα  διάρρηξης κατοικιών και  ανομίας .

   Θ) από τους ιδιοκτήτες των παρακείμενων οικόπεδων οι περιφράξεις των οικοπέδων θα γίνουν ομοιόμορφα με υλικά και χρώματα ,να απομακρυνθούν υλικά που υποβαθμίζουν την περιοχή και οι πρόχειρες κατασκευές.

   Πάρα  στο στενό οικονομικό πλαίσιο που κινείται ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, θεωρούμε ότι είναι δυνατή μια παρέμβαση έστω κατ ελάχιστο  που θα αναβαθμίσει την γειτονιά μας  και θα καλυτερεύσει τους ‘Όρους διαβίωσης των κατοίκων.

 • :

   Η εν λόγο συνοικία λειτουργούσε ανέκαθεν σαν μια ξεχωριστή γειτονιά με του κατοίκους να γνωρίζονται μεταξύ τους και να συναντώνται στους κοινόχρηστος χώρους  και να συζητούν μεταξύ τους .

  Υπάρχει η αίσθηση σήμερα στην γειτονιά ότι ο δήμος  τους έχει εγκαταλείψει στην τύχη τους,   αφού στους γειτονικούς περιμετρικούς  δρόμους γίνονται εργασίες και παρεμβάσεις, όπως πρόσφατα ασφαλτόστρωση στην οδού Πινδάρου και διαμόρφωση  της  πλατείας στον πλάτανο.

  Είναι δε προφανές ότι η εν λόγο γειτονιά  λειτούργει ενιαία με τους κοινοχρήστους χώρους ενοποιημένους και με πρόσωπο στου πεζόδρομους, σε αυτό βοηθά ότι τα οικόπεδα συνολικά δεν έχουν μεγάλες επιφάνειες  και κατά κύριο λόγο τα οικήματα, είναι ως επί το πλείστον μονώροφα η διώροφα με μικρές αυλές , όπου οι κάτοικοι κατά τους θερινούς μήνες εκμεταλλεύονται τους ακάλυπτους χώρους που μοιάζουν περισσότερο  με αυλές .

  Η ποιότητα ζωής του   ανθρώπου είναι μια ανεκτίμητη αξία και το ζητούμενο σε κάθε οργανωμένη κοινωνία  η πολεοδομική μορφολογία και οικοδομική τυπολογία συμβάλουν σημαντικά στους στόχους  αυτούς  κάνουν την ζωή των ανθρώπων ευχάριστη και ποιοτικά αναμφισβήτητα αναβαθμισμένη .

  Στην περίπτωση μας η οικοδομική τυπολογία είναι  δεδομένη από το υπάρχον μίνι ρυμοτομική σχέδιο και έτσι θα παραμείνει μπορεί όμως με παρεμβάσεις να αναβαθμίσει και να αναδεχθεί και αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος που μια ομάδα  ενεργών  κάτοικων  στην εν λόγο περιοχή επιζητούμε και  αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία για καλύτερες Όρους διαβίωσης σε ένα περιβάλλον ανθρώπινο .

  Με καθοριστική παρέμβαση είναι δυνατή η αναβάθμιση της περιοχής μας ,έχει στόχο την δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος ανθρώπινο και όχι υποβαθμισμένο.

  Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση με την συναίνεση μιας ομάδας πολιτών   αποφασίσαμε να παρέμβουμε και να κάνουμε χρήση το μοναδικό εργαλείο  του συμμετοχικού προσπορισμού που ο δήμος προτείνει.

  Με τις παρεμβάσεις που προτείνουμε θέλουμε να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα ,της εν λόγο γειτονιάς προσφύγων τα όποια  η πολιτεία με την εγκατάλειψη της αλλοίωσε,  και  ο χρόνος εξαφάνισε.

  Οι πεζόδρομοι εδώ πολεοδομικά δεν είναι μια απλά διέλευση πεζών μεμονωμένα από τα υπόλοιπα οικοδομικά χαρακτηριστικά της γειτονιάς μας  άλλα αποτελούν λειτουργικό κομμάτι  των οικοπέδων  που έχουν πρόσωπο σε αυτές κα έτσι θα πρέπει να   αντιμετωπισθούν.

 • : ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ 211 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ
 • :

  -

 • :
                                                         ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
          
  Α/ΑΕ Ν Δ Ε Ι Ξ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω ΝE/MA/TK.A.A.Ποσότητεςτιμήπρου/σμός
      
   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ      
   ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ      
  1Καθαίρεση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, εκσκαφή της έδρασης τους και αποξήλωση κρασπεδορείθρωνm2ΟΙΚ.              Σχετ.-22.20ΟΙΚ 2236109,5110,001095,10
  2Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδεςm3Α2ΟΔΟ 1123.Α328,533,801248,41
  3Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, σταμπωτων δαπέδων καθώς και επιστρώσεων δαπέδων με πλάκες κάθε τύπουm3Σχετ. Α2.1ΟΔΟ 1123.Α147,804,60679,88
  5Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.m3Β2ΥΔΡ 6087295,682,50739,20
  6Βάση οδοστρωσίας - Βάση μεταβλητού πάχους (ΠΤΠ Ο-155)m3Γ 2.1ΟΔΟ 3211.Β147,8413,652018,02
  8Επιχώματα σε πεζοδρόμιαm3Β4.1ΟΔΟ 3121.Β219,0210,152223,05
   ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ      
  1Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 m3ΟΙΚ 32.01.03ΟΙΚ 321375,0090,006750,00
  2Ξυλότυποι  χυτών μικροκατασκευών   m2ΟΙΚ 038.2ΟΙΚ 381120,0022,50450,00
  3Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C  (S500s) kgΟΙΚ 038.20.3ΟΙΚ 3873500,001,01505,00
   ΟΜΑΔΑ Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ      
  1Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένεςm2ΟΙΚ Σχετ. 73.12.1ΟΙΚ 7312784,2715,8012391,47
   Ασφαλτική προεπάλειψηm2ΟΔΟ-4110ΟΔΟ-4110310,841,20373,01
   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου m2ΟΔΟ-4110ΟΔΟ-4110310,848,032496,05
  2Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου και οδοστρώματοςτεμΟΔΟ Σχετ. Β-85ΟΔΟ 254820,0036,80736,00
  3Δένδρα Δένδρα κατηγορίας Δ7 Τεμ. ΠΡΣ  Δ1.7 ΠΡΣ 5210 100,00%5,00120,00600,00
  4Προμήθεια κηπευτικού χώματοςm3ΠΡΣ  Δ7 ΠΡΣ 1710 100,00%1,008,508,50
   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ      
  1Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό. Καλώδιο ΝΥΥ διατομής : 4Χ6mm2mΑΤΗΕ  9337.3.3ΗΛΜ 10250,0010,61530,50
  2Επίτοιχος βραχίονας με φωτιστικό σώμα από αλουμίνιο και λαμπτήρατεμΑΤΗΕ   Ν       012ΗΛΜ 1031,001.250,001250,00
         34094,18
   Γ.Ε & E.O.18% 34.094,18  6136,95
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ      40231,13
   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%    6034,67
   ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΗ     24,52
   ΣΥΝΟΛΟ     46290,33
   ΕΚΠΤΩΣΗ 12%    -6017,74
         40272,58
   ΦΠΑ24%    9665,42
   ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     49938,00

Δείτε όλες τις προτάσεις

Posted on Ιούνιος 12, 2019 in Ιδέες & Προτάσεις

Share the Story

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!