/Διαχείριση οργανικών αποβλήτων προς παραγωγή ενέργειας με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης.


Υποβλήθηκε απο τον χρήστη: Ευταξίας Αλέξανδρος/Θεοχαρης Χριστοφορος/Κόκκινος Χαρίλαος

 • : Στην παρούσα κατάσταση η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο σύνολο της χώρας προχωρά με αργούς ρυθμούς. Η διαχείριση του οργανικού κλάσματος αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία τέτοιων ενεργειών. Η εν λόγω πρόταση προήλθε από μια ομάδα μηχανικών με καταγωγή από τα Ιωάννινα, αλλά οι οποίοι δεν μένουν κοντά στην αγαπημένη τους πόλη. Η αγάπη προς την πόλη και η πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα της Δημαρχίας οδήγησαν την εν λόγω ομάδα να καταθέσει την παρούσα πρόταση. Το εν λόγω σύστημα έχει κατασκευαστεί και έχει λειτουργήσει σε ερευνητικό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία στο Εράσμιο του Νομού Ξάνθης. Η ομάδα έχει εμπειρία τόσο στην κατασκευή, όσο και στην λειτουργία εν λόγω συστημάτων.
 • : Σε μια περιοχή μελέτης της πόλης των Ιωαννίνων θα τοποθετηθούν καφέ κάδοι για την συλλογή του οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων. Τα οργανικά απορρίμματα θα συλλέγονται και θα οδηγούνται σε πιλοτική μονάδα προς επεξεργασία. Στη μονάδα θα πραγματοποιείται διαχωρισμός των οργανικών από τα άλλα είδη σκουπιδιών και τα οργανικά θα οδηγούνται με τη χρήση σπαστήρα/πολτοποιητή και με την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας νερού (1lt νερού ανά kg πρώτης ύλης) στην δεξαμενή πρώτης ύλης. Η δεξαμενή πρώτης ύλης θα είναι κλειστή για την αποφυγή οσμών, θα έχει συνολικό όγκο 5m3 και θα βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση. Το μίγμα με τη χρήση αντλίας θα τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα – χωνευτή. Ο αντιδραστήρας θα είναι κυλινδρικός με συνολικό λειτουργικό όγκο 20m3 και θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 20 – 40m3 βιοαερίου ημερησίως. Το παραγόμενο βιοαέριο θα οδηγείται σε καυστήρα συνολικής δυναμικότητας 10kW. Ένα τμήμα της παραγόμενης θερμότητας ~ 20% θα απαιτείται για της ανάγκες θέρμανσης του ίδιου του χωνευτή. Η υπόλοιπη θερμότητα θα μπορεί να διοχετευτεί σε ένα παραπλήσιο δημοτικό κτήριο για να την θέρμανση ενός τμήματος του. Εναλλακτικά, με τη χρήση  γεννήτριας, το πλεονάζον βιοαέριο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη άλλων αναγκών, όπως π.χ. για το φωτισμό της περιοχής του έργου. Το επεξεργασμένο υγρό κλάσμα που θα εκρέει από τον αντιδραστήρα είναι ένα χρήσιμο υγρό λίπασμα, σταθεροποιημένο, πλούσιο σε άζωτο και φώσφορο, το οποίο θα μπορούσε να διοχετευτεί σε αγρότες της περιοχής. Η προτεινόμενη διάταξη παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.
 • : Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι η διαχείριση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων νοικοκυριών προς παραγωγή θερμότητας/ηλεκτρισμού. Το οργανικό κλάσμα, το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων που παράγονται στα νοικοκυριά και επιβαρύνει σημαντικά τους χώρους υγειονομικής ταφής, έχει υψηλό οργανικό φορτίο και η μέθοδος της αναερόβιας χώνευσης κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη για την επεξεργασία του. Η εν λόγω πρόταση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ως προς τα οργανικά απόβλητα και στη διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης και της βιωσιμότητας από την εφαρμογή του προγράμματος σε πιλοτική κλίμακα. Το έργο θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο προς όλους τους πολίτες, θα ληφθεί μέριμνα για πρόσβαση από ΑΜΕΑ και ταυτόχρονα θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα ώστε μαθητές να μπορούν να το επισκέπτονται και να γνωρίζουν πρακτικές ορθής διαχείρισης αποβλήτων αλλά και τα οφέλη της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα.
 • : Parking παλιών σφαγείων
 • :
  Δεξαμενή LLDPE (m3) 20
  Ισχύς Boiler (kW) 7
  Q biogas (m3/d) 20 - 40
  Πλυντηρίδα (m3) 0.04
  Μελέτη/ Επίβλεψη / Λειτουργία για 6 μήνες 8.000 €
  Δεξαμενές LLDPE 4.400 €
  Εναλλάκτης θερμότητας 300 €
  Αναδευτήρας 3.000 €
  Πλυντηρίδα 750 €
  Relief valves / flame arresters 1.000 €
  Αντλίες 2.000 €
  Ηλεκτρολογικά 3.000 €
  Όργανα μέτρησης 3.000 €
  Boiler 2.000 €
  Απρόοπτα 2.000 €
  Συνολικό Κόστος 29.450 €

Δείτε όλες τις προτάσεις

Posted on Νοέμβριος 17, 2017 in Ιδέες & Προτάσεις

Share the Story

Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.

2 Σχόλια για Διαχείριση οργανικών αποβλήτων προς παραγωγή ενέργειας με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης.

 • Μέσος όρος βαθμολογία ενότητας
 • Βαθμολογία ενότητας
  (5)
Χρήστης: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ -εγγεγραμμένος σαν: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ Nov 19, 2017 at 1:46 PM
Μου Αρέσει!
Μου Αρέσει! Love Haha Wow Sad Angry
0 0 0 0 0 0

Πολύ χρήσιμο!

Click to listen highlighted text!

Χρήστης: xakias86 -εγγεγραμμένος σαν: ΜΕΛΟΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Dec 29, 2017 at 8:23 PM
Μου Αρέσει!
Μου Αρέσει! Love Haha Wow Sad Angry
0 0 0 0 0 0

Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας, όντως είναι πολύ χρήσιμη η τεχνολογία.

Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.
Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!