/( Εκπαίδευση για το Περιβάλλον ) Εκπαίδευση – Κοινόχρηστοι χώροι -Καθημερινότητα


Υποβλήθηκε απο τον χρήστη: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

  • : Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι αισθητή και έντονη τις τελευταίες δεκαετίες στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, πιο φανερή γίνεται τα τελευταία χρονιά η επίπτωση της ρύπανσης στη Λίμνη Παμβώτιδα, από την συνεχόμενη κακή οργάνωση της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Δεν δίνεται η ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων, από την απορροή ειδικά των υγρών αποβλήτων, π.χ. από την δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Τα υγρά αυτά καταλήγουν σε βόθρους, ή στο δίκτυο αποχέτευσης και στη συνέχεια, στην με προβλήματα Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού, ή κατευθείαν στους φυσικούς αποδέκτες, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Απαιτείται η λήψη μέτρων, με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την μείωση ή πλήρη απομάκρυνση των ρύπων από τα ύδατα και ο καθαρισμός των απορροών από τις επικίνδυνες προσμίξεις, που είναι και ο ουσιώδης στόχος . Στο πλαίσιο των ανωτέρω θεωρώ ότι ο Δήμος μας, μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες, ώστε οι επαγγελματίες καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. της πόλης μας να εφαρμόζουν σωστά την υποχρέωση της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας και διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τους.(Υ.Α 5673/1997 άρθρο 8) Το κυρίως ζήτημα είναι η σωστή ενημέρωση της κοινωνίας και αυτό γιατί στην προσπάθεια να πείσεις κάποιον, όποιος και να είναι από πολίτης, επιχειρηματίας μέχρι κρατικός υπεύθυνος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι πως ο κάθε πολίτης θα καταλάβει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ανάγκη ζωτικής σημασίας και απαίτηση για την ίδια του την ζωή. Η αξία ενός ακινήτου δεν ξεκινά από την κατάσταση του, αλλά από την θέση του. Ίδιας κατασκευαστικής αξίας κατοικίες εάν τοποθετηθούν σε δύο περιοχές, η μία σε προνομιούχα θέση κοντά σε δάσος και η άλλη σε χώρο υποβαθμισμένο εξαιτίας διαφόρων αποβλήτων, αυτονόητη είναι η διαφοροποίηση της αξίας στην μία και στην άλλη περίπτωση. Η  απόλαυση του περιβάλλοντος δεν πρέπει να έχει ταξικά χαρακτηριστικά, έχω χρήμα άρα μπορώ να έχω και καλό περιβάλλον, αυτό είναι ζήτημα σοβαρό και οι πολίτες πρέπει να το απαιτήσουν, γιατί είναι δικαίωμα  να ζουν όλοι σε σωστό και υγιές περιβάλλον.
  • : Οι κύριοι τομείς δράσης της παρουσίασης - εκπαίδευσης θα  είναι: -Συγκεντρώσεις με τους πολίτες και ενημέρωση (με οπτικά και διάφορα ηλεκτρονικά μέσα) σε επιλεγμένους χώρους .  Ανοικτές συζητήσεις και διάλογοι για προβληματισμό όχι μόνο των πολιτών αλλά και της πολιτείας. Με βάση την τεχνολογική εξέλιξη και τις διεθνείς εμπειρίες, να παρουσιαστούν κατάλληλες λύσεις και πρακτικές, για την αποτελεσματική ελαχιστοποίηση των  υγρών ρύπων στο περιβάλλον. Θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η έννοια της Πρωτοβάθμιας Επεξεργασίας που στην ουσία είναι το σύνολο των πρακτικών που πρέπει να έχει κατά νου ο κάθε πολίτης. -Πρακτική απόδειξη των όσων θα συζητηθούν με παρουσίαση ενδεικτικού εξοπλισμού ή άλλες εφαρμογές και εγκατάστασης συστημάτων συγκράτησης υγρών αποβλήτων σε κρίσιμα σημεία του Δήμου, που να αποδεικνύουν έμπρακτα πως είναι δυνατό κακές συνήθειες όπως το πέταγμα της γόπας, της βόλτας με τον σκύλο χωρίς την πρόβλεψη μαζέματος των κοπράνων του ζώου ή της πλύσης του αυτοκινήτου ελεύθερα στην αυλή μας ή στον δρόμο, η απορροή των όμβριων υδάτων από χώρους στάθμευσης επιβαρύνουν δυσμενώς το περιβάλλον. Επίσης η καθημερινή πλύση των οικιακών σκευών και πόσο μάλλον των μαγειρικών σκευών σε δραστηριότητες Υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ταβέρνες, εστίες, παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς  κ.λ.π.) χωρίς την χρήση συστημάτων πρωτοβάθμιας επεξεργασίας- διαχωρισμού των λιπών και ελαίων, επιβαρύνουν το αποχετευτικό δίκτυο και το περιβάλλον. - Σε συνδυασμό της ενημέρωσης και της πρακτικής απόδειξης, οι πολίτες ακόμη και αυτοί που για διάφορους λόγους δεν θα συμμετάσχουν ενεργά στις προτεινόμενες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις θα λάβουν ηχηρό μήνυμα της προσωπικής ευθύνης που πρέπει να έχουν στην καθημερινή τους συμπεριφορά. Κρίσιμο μέγεθος σε αυτή την παρουσίαση - ενημέρωση είναι οι πολίτες να καταλάβουν, ότι στην ρύπανση και την επιβάρυνση της Λίμνης και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με υγρά απόβλητα και γενικά όλου του οικοσυστήματος, μερίδιο ευθύνης έχουν όλοι.
  • : Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου μας, για την προστασία του περιβάλλοντος.  Το Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι ένας ιδιαίτερα χαρισματικός τόπος και πρέπει να κατοικείται από ευαισθητοποιημένους κατοίκους. Οι πολίτες του Λεκανοπέδιου με την καθημερινή τους συμπεριφορά πρέπει να προστατεύουν και να αναβαθμίζουν συνεχώς το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές συνήθειες και κακές πρακτικές (για τους περισσότερους άγνωστες) που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον. Οι περισσότεροι πολίτες νοιάζονται δυστυχώς μόνο για τα άμεσα που τους αφορούν όπως π.χ η καθαριότητα στο σπίτι τους, χωρίς να τους ενδιαφέρει τι γίνεται έξω από αυτό. Αγνοώντας συστηματικά ότι το έξω είναι αυτό, που καθορίζει την ποιότητα της ζωής όλων. Όπως ο πολίτης (μικρός –μεγάλος) γνωρίζει ότι οδηγώντας με το αυτοκίνητο δεν πρέπει να παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη, αντίστοιχα θα πρέπει να κατανοήσει ότι και έξω από το σπίτι του, ο δρόμος, το πάρκο και γενικά το όλο περιβάλλον, είναι αλληλένδετο και συνέχεια αυτού. Οι καθημερινές πρακτικές από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα υγρά απόβλητα και τα σκουπίδια, όπως πετώντας τα ακόμη και στον δρόμο, μέχρι τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και συμπεριφερόμαστε στο πρόβλημα της υποβάθμισης και της ρύπανσης της Λίμνης, όλα επιβάλλεται να είναι γνωστά και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ανεξάρτητα από τους Δημοσίους φορείς και Οργανισμούς που έχουν συνολική ευθύνη, ευθύνη έχει επιπλέον ατομικά και ο κάθε ένας.
  • : Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα παράγει μολυσμένα υγρά απόβλητα που πρέπει να επεξεργαστούν πριν να εξέλθουν στο περιβάλλον. Στην ανάπτυξη της πρότασης, σκοπός είναι η εκπαίδευση και η συνειδητοποίηση των πολιτών – επαγγελματιών ότι είναι απαραίτητος, ο καθαρισμός των υδάτων από ρύπους και χημικές ουσίες, που παρασύρονται με τα όμβρια ή βρίσκονται σε βιομηχανικά ή οικιακά απόνερα και εγκατάσταση συστημάτων, επεξεργασίας και συγκράτησης υγρών ρύπων, σε Δημοτικούς χώρους και δραστηριότητες. Προτεινόμενη παρέμβαση όπως: Α Πρόταση.. -Η τοποθέτηση κατάλληλων λιποσυλλεκτών, σε κουζίνες παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. (απαίτηση των όρων της Υ.Δ.47829/2017 άρθρο 4 & 7- ii) Διαχείριση υγρών αποβλήτων) -Η τοποθέτηση ενδεικτικού διαχωριστή υδρογονανθράκων (βορβοσυλλέκτη - ελαιοσυλλέκτη) στο δημοτικό πάρκιν των σφαγείων που είναι πλησίον της Λίμνης.. (Οδοί και χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, πρέπει να εξοπλίζονται με σύστημα πρωτοβάθμιας επεξεργασίας του νερού της βροχής για την σύλληψη των ρύπων από τα κατάλοιπα των αυτοκινήτων. Οι συγκεκριμένες υγρές απορροές είναι επιβαρυμένες με μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικών και καταλήγουν σε φυσικούς αποδεκτές, στην περίπτωση μας στην Λίμνη Παμβώτιδα.) Β. Πρόταση. -Η τοποθέτηση λιποσυλλεκτών, σε κουζίνες καταστημάτων εστίασης στο νησί μας, για την προστασία του νέου δικτύου και αντλιοστασίων αποχέτευσης, της Νήσου Ιωαννίνων. (απαίτηση των όρων της Υ.Δ.47829/2017 άρθρο 4 & 7- ii) Διαχείριση υγρών αποβλήτων) – ή - Τοποθέτηση κεντρικής σηπτικής δεξαμενής στην Νήσο Ιωαννίνων, πριν το τελικό αντλιοστάσιο μεταφοράς των λυμάτων στην απέναντι πλευρά, με σκοπό την προστασία του, με την συνολική συγκέντρωση των λιπών και ελαίων (λόγω επίπλευσης)..
  • : Α. Πρόταση               Περιγραφή εργασίας                                                                                  Ποσό 01 - Έξοδα παραστάσεων ( παρουσίαση ,εκπαίδευση)                                        10.000,0 ευρώ 02   Εξοπλισμός ( προμήθεια –τοποθέτηση) Είκοσι μικροί Λιποσυλλέκτες (EN-1825)                                                         12,000,0 ευρώ Ένας Ελαιοδιαχωριστής    (EN -858)                                                                                    13,000,0 ευρώ 03  Αποζημίωση - έξοδα εκπαιδευτών. .                                                                  5,000,0 ευρώ 04   Απρόβλεπτα .                                                                                                                  5,000,0 ευρώ ------------------                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ   45,000,0 ευρώ Β. Πρόταση               Περιγραφή εργασίας                                                                                  Ποσό 01 - Έξοδα παραστάσεων ( παρουσίαση ,εκπαίδευση)                                          10.000,0 ευρώ 02   Εξοπλισμός ( προμήθεια –τοποθέτηση) Δέκα μικροί Λιποσυλλέκτες  (EN-1825)                                                                   5,000,0 ευρώ Μία Σηπτική Δεξαμενή (EN-12566-1)                                                                                         13,000,0 ευρώ 03-Αποζημίωση - έξοδα εκπαιδευτών. .                                                                    5,000,0 ευρώ 04   Απρόβλεπτα .                                                                                                                    5,000,0 ευρώ ------------------                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ    38,000,0 ευρώ  

Δείτε όλες τις προτάσεις

Posted on Οκτώβριος 16, 2017 in Ιδέες & Προτάσεις

Share the Story

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!