/Εκπαιδευτικές Βιωματικές Δράσεις Ευαισθητοποίησης: ένα μικρό ενεργειακό πάρκο στο Γενικό Λύκειο Πεδινής


Υποβλήθηκε απο τον χρήστη: ΓΕΛ Πεδινής / Διευθύντρια Λυκείου: Νασίκα Αικατερίνη

 • :

  Η εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενέχει έννοιες δύσκολες και μη –απτές οι οποίες ξεπερνούν την παραδοσιακή παθητική διάδοση της γνώσης εντός μιας σχολικής τάξης, ενώ, οι εργαστηριακές υποδομές των σχολείων του Δήμου Ιωαννιτών πάνω στον τομέα των Φυσικών Επιστημών είναι ελλιπείς και δεν αντιστοιχούν στα σύγχρονα πρότυπα εκπαίδευσης. Η πρόταση του μικρού ενεργειακού πάρκου, ως μια διαδραστική χωρικότητα επέκτασης της εκπαιδευτικής δυναμικής και ως ένα ενεργό πεδίο ευαισθητοποίησης σε ενεργειακά ζητήματα και ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης μοιάζει να μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό βήμα προς την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δικτύου της πόλης.

   

  Το Γενικό Λύκειο Πεδινής Ιωαννίνων (ΓΕΛ Πεδινής) προτείνεται ως χώρος εγκατάστασης του μικρού ενεργειακού πάρκου, λόγω των διευρυμένου εξωτερικού χώρου αλλά και της γειτνίασης με την κεντρική πλατεία της κοινότητας της Πεδινής, η οποία θα μπορούσε να παράσχει τη δυνατότητα προσωρινών επεκτάσεων ή φιλοξενίας δράσεων του πάρκου σε αυτήν. Παρά την εγκατάσταση της πρότασης στο ΓΕΛ Πεδινής, η πρόταση αποσκοπεί και προβλέπει στον ανοιχτό και δημόσιο χαρακτήρα του ενεργειακού πάρκου και στη διάδραση μεταξύ των διαφορετικών σχολικών μονάδων μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή εκδηλώσεων σε αυτό. Ο σχολικός χώρος του ΓΕΛ Πεδινής είναι εξοπλισμένος με μια μεγάλης χωρητικότητας αίθουσα τελετών  και εκδηλώσεων, η οποία μπορεί παράλληλα στις εκπαιδευτικές βιωματικές επισκέψεις και ξεναγήσεις στο πάρκο να λειτουργεί ως χώρος συζήτησης και ανάπτυξης περεταίρω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ομάδες άλλων σχολείων.

 • : Η πρόταση ορίζει και οργανώνει τις βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης μέσα από ένα εκπαιδευτικό σχήμα στο οποίο οι συμμετέχοντες μαθητές θα κατανοούν και θα εξοικειώνονται με την αναγκαιότητα της «ενεργειακής ροής» και τις βασικές έννοιες αυτής, όπως: παραγωγή / μετατροπή / υποβάθμιση/ κατανάλωση. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στη γνωριμία των μαθητών με τις αρχές της «Ελεύθερης Ενέργειας», δηλαδή της Ηλιακής και της Υδροηλεκτρικής, αλλά και με εναλλακτικές πηγές ενέργειας. (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ TO ΣΥΝΗΜΜEΝΟ PDF ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)

 • : «ενεργειακή συνείδηση» - «ενεργοί πολίτες» Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ευαισθητοποίηση επί της κατεύθυνσης της ορθής και βιώσιμης διαχείρισης της ενέργειας, αλλά και ευρύτερων θεμάτων που αφορούν στην εξοικονόμηση αυτής, μέσα από την εφαρμογή βιωματικών δράσεων στα πλαίσια του σχολικού δικτύου εκπαίδευσης της πόλης των Ιωαννίνων. Η πρόταση έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την καλλιέργεια και την ενδυνάμωση της «ενεργειακής συνείδησης» των μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης, αλλά και των εκπαιδευτικών, όπως και την γενικότερη ανάπτυξη της έννοιας της συλλογικής και ατομικής ευθύνης πάνω σε θέματα περιβάλλοντος. Η έννοια του «ενεργού πολίτη» αποτελεί ουσιαστικό άξονα ανάπτυξης της πρότασης.

   Ένας νέος εκπαιδευτικός πόλος στην πόλη

   Η ενεργοποίηση του παραπάνω στόχου προτείνεται μέσα από την υλοποίηση ενός μικρού ενεργειακού πάρκου στον προαύλιο χώρο του Γενικού Λυκείου Πεδινής Ιωαννίνων, στο οποίο και θα λαμβάνουν χώρα οι βιωματικές δράσεις ενεργειακής ευαισθητοποίησης. Σκοπός είναι το πάρκο, αυτό, να αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό πόλο και ένα σημείο επίσκεψης για όλα τα σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και για σχολεία που επισκέπτονται την πόλη, όπως και για άλλες ομάδες ενδιαφερόντων.

   Η γνώση ως διάδραση

   Το πάρκο ως μια ευκαιρία διεύρυνσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών σχολικών υποδομών της πόλης και συγκεκριμένα ως υποστηρικτικός μηχανισμός για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, θα παράξει τη δυνατότητα αναβάθμισης της μεθοδολογίας διδασκαλίας μέσα από την ενσωμάτωση της διάδρασης. Η βιωματική διάδραση συστήνει έναν θετικό και αποτελεσματικότερο τρόπο διάδοσης της γνώσης και κρίνεται ιδιαιτέρως απαραίτητη ως μέρος των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών. Οι επισκέπτες-συμμετέχοντες του μικρού ενεργειακού πάρκου, πέρα από την επιδιωκόμενη ευαισθητοποίηση σε ζητήματα σχετικά με την βιωσιμότητα της ενέργειας, θα εφοδιάζονται βιωματικά με γενικές γνώσεις φυσικής.

 • : Γενικό Λύκειο Πεδινής
 • :

  Εγκατάσταση και κατασκευή Συστήματος Αξιοποίησης της Ηλιακής Ενέργειας: 6000 ευρώ

  Κατασκευή Ηλιακού Ρολογιού: 300 ευρώ Κατασκευή Ηλιακού Διαγράμματος: 500 ευρώ Ανεμοδούρα: 100 ευρώ

  Διαδραστικοί Πίνακες (δύο) & Διαδραστικές Οθόνες (δύο-τρεις): 1500 ευρώ

  Τοποθέτηση κομποστοποιητών (έναν -δύο): 800 ευρώ

  Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου: 3000 ευρώ

   

   

  Σύνολικός Προϋπολογισμός: 12.200 ευρώ

 • PROTASI.PDF

Δείτε όλες τις προτάσεις

Posted on Νοέμβριος 17, 2017 in Ιδέες & Προτάσεις

Share the Story

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!