/ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΓΑΔΩΝ


Υποβλήθηκε απο τον χρήστη: Παπαπέτρος Χρήστος (Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λογγάδων)

 • :

  Η πρόταση αφορά σε εργασίες συντήρησης του κωδωνοστασίου («Καμπαναριού») και ανάδειξης της παλαιάς εκκλησίας στο κέντρο του οικισμού.Οι κατασκευές αυτές είναι παλαιές και ανάγονται  σε προηγούμενους αιώνες, τουλάχιστον στον 19ο, και παρουσιάζουν κάποιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ, ειδικά το κωδωνοστάσιο, είναι περίτεχνο πέτρινο κτίσμα και αποτελεί σημείο αναφοράς της κοινότητας.Επειδή οι φθορές από το πέρασμα του χρόνου στο κωδωνοστάσιο είναι αρκετές, απαιτείται να γίνουν άμεσα εργασίες συντήρησης, διότι αν καθυστερήσει η συντήρηση θα απαιτηθούν πολλά χρήματα αργότερα και ίσως  προξενηθούν ζημιές σοβαρές.   

 • :

  Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης του κωδωνοστασίου («Καμπαναριού») και ανάδειξης της παλαιάς εκκλησίας στο κέντρου του οικισμού.

  Το κωδωνοστάσιο είναι ένα παλαιό λιθόκτιστο κτίσμα πιθανώς των μέσων του 19ου αιώνα με διαστάσεις στη κάτοψη 3,50Χ 3,50 μέτρα και ύψος 12,00 μέτρα περίπου.

  Η κατασκευή του από τεχνικής πλευράς είναι εξαιρετική, τα δε μορφολογικά στοιχεία είναι λιτά και συμμετρικά,η δε ένταξή του στο δομημένο περιβάλλον της κοινότητας  είναι αρμονική, δηλαδή η ύπαρξή του αποτελεί ένα στολίδι για τον οικισμό.

  Επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια να συντηρηθεί (πάνω από πενήντα χρόνια) εμφανίζει φθορές, οι οποίες πρέπει να επισκευαστούν άμεσα, διότι εκτός της πρόληψης διαφόρων κινδύνων που μπορεί να προξενηθούν από αποκολλήσεις ή πτώσεις τμημάτων (όπως π.χ. τραυματισμοί ανθρώπων), αργότερα η συντήρησή του θα είναι πολύ δαπανηρή.

   

  Επίσης και η εκκλησία είναι πολύ παλαιό κτίσμα, τουλάχιστον ένα με δύο αιώνες παλαιότερο του κωδωνοστασίου και παρουσιάζει ενδιαφέρον από αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής πλευράς. Η ανάδειξή της με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στους δρόμους που περικλείουν βορειοδυτικά το τετράγωνο, θα προσδώσει πολύ καλή όψη κατά τις νυχτερινές ώρες και θα εξυπηρετήσει και τους κατοίκους, καθ΄όσον το τμήμα αυτό στο κέντρο του οικισμού δεν φωτίζεται επαρκώς.

 • : -
 • : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
 • :

  Οι εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση του κωδωνοστασίου καθώς και η εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης είναι οι  ακόλουθες :

  1) Τοποθέτηση περιμετρικά ικριωμάτων σε όλο το ύψος         δαπάνη        1.200,00€

  2) Καθαρισμός και αρμολόγηση των όψεων της τοιχοποιοίας δαπάνη         4.000,00€

  3) Επισκευή της στέγης (στέγη με μαυρόπλακα)                     δαπάνη         1.000,00€

  4) Επανατοποθέτηση των καμπανών ( κίνδυνος πτώσης)      δαπάνη         1.000,00€

  5) Τοποθέτηση 4 ιστών φωτισμού με τα αντίστοιχα φωτιστικά δαπάνη        4.800,00€

                                                                                                    -------------------------------

                                                        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                            12.800,00 €     

                             

Δείτε όλες τις προτάσεις

Posted on Νοέμβριος 17, 2017 in Ιδέες & Προτάσεις

Share the Story

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!