/Κινητικότητα για όλους


Υποβλήθηκε απο τον χρήστη: Αστερινός Μάνθος

 • : Η υπό παρέμβαση περιοχή κρίνεται ως μη προσβάσιμη από όλες τις ευαίσθητες ομάδες πολιτών.
 • :

  Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την διαμόρφωση όδευσης τυφλών μήκους 120 μέτρων περίπου επί του πεζοδρομίου που διέρχεται έμπροσθεν των πλατειών Αν. Παπανδρέου, Δημοκρατίας και Πύρρου, όπως απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση. Η προτεινόμενη όδευση προβλέπεται να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες σχεδιασμού «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ». Αναλυτικότερα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

  1. Κατασκευή όδευσης τυφλών εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, διαφορετικής υφής και χρώµατος από το δάπεδό της που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση  των  ατόµων  µε  προβλήµατα  στην  όραση.  Κατασκευάζεται  σε  απόσταση  0.50µ  κατ' ελάχιστον από την ρυµοτοµική γραµµή εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης, µε πλάτος 0,30 έως 0.40µ. Επίσης, με την διαμόρφωση της κόμης των δέντρων, που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου, διασφαλίζεται ελεύθερο ύψος 2,20μ κατά μήκος όλης της όδευσης.την κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντου υψηλής αντοχής, πλευράς 30 έως 40cm και πάχους 3,5 έως 5cm, όπως αποτυπώνεται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.
  2.  Διαμόρφωση ραμπών σε όλε τις διαβάσεις που συναντάμε κατά μήκος της όδευσης (πρόκειται για περίπου 6 ράμπες). Η διαμόρφωση θα αφορά όλο το πλάτος της διάβασης και θα γίνει σύμφωνα με επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.
  3. Επίσης στις διαβάσεις θα γίνει διαγράμμιση με θερμοπλαστικά υλικά τα όποια θα συμβάλλουν επικουρικά στην μετακίνηση των ανθρώπων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που προαναφέρθηκαν.
  4. Επιπροσθέτως, όπου παρατηρούνται έντονες υψομετρικές διαφορές κατά μήκος της όδευσης, θα διαμορφώνονται ράμπες μέγιστης κλίσης 8%.
  5. Στους φωτεινούς σηματοδότες προβλέπεται η τοποθέτηση διατάξεων για την ηχητική σήμανση τους, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλή χρήση των κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση.
  6. Τέλος σε δύο σημεία θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες όπου θα μπορούν να περιέχονται μηνύματα με ανάγλυφη γραφή (braille).

  Συλλογική διαδικασία υποβολής πρότασης:

  Η πρόταση προκύπτει από διαβούλευση των μελών του Νομαρχιακού Σωματείου των Ατόμων με αναπηρία Νομού Ιωαννίνων.

  Εύρος παρέμβασης – Ωφελούμενοι-επιπτώσεις:

  Η παρέμβαση στοχεύει στην κάλυψη του 50% του συνολικού πληθυσμού της πόλης μας καθώς καλύπτει τις μετακινήσεις ατόμων και ιδιαίτερα, ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού, όπως:

  • τρίτη ηλικία,
  • ΑΜΕΑ,
  • παιδιά νηπιακής ηλικίας,
  • εγκυμονούσες,
  • οικογένειες με παιδιά σε καρότσι,
  • άτομα με εθισμούς και εξαρτήσεις και
  • όσους αντιμετωπίζουν προσωρινή αναπηρία. Τέλος διευκολύνει τη διανομή εμπορευμάτων από τους εκφορτωτές.

  Καινοτομία-Πρωτοτυπία

  Η  παρέμβαση αυτή αποτελεί μια νέα και πρωτότυπη υποδομή για την πόλη μας όχι όμως και για άλλες πόλεις που προσπαθούν να ελαχιστοποιούν τα όποια εμπόδια στις αστικές μετακινήσεις όλων των κατηγοριών πολιτών.

 • :

  Σε μια κοινωνία, όπου τα μέλη της αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ισονομία, αποτελεί βασική προϋπόθεση η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις  κατηγορίες  ατόµων να κινηθούν αυτόνοµα στο δοµηµένο περιβάλλον, µε όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτό, αλλά και σε όλους τους πολίτες να κινηθούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση. Το γεγονός αυτό δεν είναι πάντα εφικτό καθώς οι κινήσεις πραγματοποιούνται εντός διαμορφωμένου δομημένου αστικού περιβάλλοντος, του οποίου οι κατασκευές (κτίρια, υποδομές κλπ) δημιουργούν πολλαπλά εμπόδια που δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Μεγαλύτερα προβλήματα στην μετακίνηση εντός των σύγχρονων πόλεων συναντούν κάποιες ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα (άτομα τρίτης ηλικίας, έγκυες, κλπ).

  Οι μετακινήσεις τόσο των ειδικών κατηγοριών πολιτών αλλά και η πεζή μετακίνηση του συνόλου των πολιτών πραγματοποιείται στο πεζοδρόµιο, που ορίζεται ως το υπερυψωµένο ή µη ερείσµα της αστικής οδού, που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των πεζών και των εµποδιζόµενων ατόµων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, κατά καιρους έχουν εκπονηθεί μελέτες και συνταχθεί  οδηγίες, που καθορίζουν τις διαστάσεις, τα υλικά και τα λοιπά απαραίτητα τεχνικά στοιχεία των πεζοδρομίων.

 • : Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την διαμόρφωση όδευσης τυφλών μήκους 120 μέτρων περίπου επί του πεζοδρομίου που διέρχεται έμπροσθεν των πλατειών Αν. Παπανδρέου, Δημοκρατίας και Πύρρου
 • :

  Το κόστος των παραπάνω παρεμβάσεων ανέρχεται σε 49.965,1 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναλύεται τεκμηριωμένα στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση.

 • texniki-photo

Δείτε όλες τις προτάσεις

Posted on Νοέμβριος 16, 2017 in Ιδέες & Προτάσεις

Share the Story

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!