/

O χάρτης με τις προτάσεις σας!

Δείτε τον χάρτη της πόλης μας…όπως τον σχεδιάζετε εσείςΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2

Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας!

Οι πολίτες «ζωντανεύουν» τις γειτονιές

6 Δημοτικές ενότητες: 400.000€

 

Πριν από ένα χρόνο ο Δήμος Ιωαννιτών εγκαινίασε μια πρωτόγνωρη, για τα δεδομένα της πόλης, διαδικασία, αυτή του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού. Η εμπιστοσύνη του Δήμου Ιωαννιτών στην διαδικασία σε συνδυασμό με την μεγάλη ανταπόκριση και στήριξη των πολιτών οδηγεί στην καθιέρωση του Συμμετοχικού Προϋπολογισμό στην πόλη μας.

Βασική του αρχή είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των πολιτών και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση.

Βασικός του στόχος είναι η κινητοποίηση δημιουργικών δράσεων και λύσεων από «κατοίκους για τους κατοίκους», μέσα από παρεμβάσεις μικρής κλίμακας που προκύπτουν από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού.

Η κατάθεση τόσο των προβλημάτων όσο και των προτάσεων των πολιτών θα αναδείξει τα καθημερινά καίρια θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και να λυθούν από τις αρμόδιες, κάθε φορά, υπηρεσίες του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών, καλεί κατοίκους, νομικά πρόσωπα αλλά και άτυπες ομάδες πολιτών να καταθέσουν τις ιδέες τους, τις πρωτοβουλίες τους, που βασίζονται σε συνεργατικές διαδικασίες και έχουν στόχο τη βελτίωση της ζωής στην πόλη, στη γειτονιά.

Το 2019 ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός αλλάζει, «μεγαλώνει» και σε προϋπολογισμό και σε προσδοκίες και πριμοδοτεί την συνεργασία των πολιτών στην κατάθεση της πρότασης. Συγκεκριμένα:

 • Το πρόγραμμα προβλέπει την υλοποίηση ήπιων, μικρής κλίμακας παρεμβάσεωνκαι στις 6 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών, που θα αφορούν την αναβάθμιση της γειτονιάς.
 • Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθούν τρία (3) συμμετοχικά εργαστήρια, στα οποία οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα συνδράμουν με την τεχνογνωσία τους στην τεκμηρίωση των προτάσεων που θα κατατεθούν από τους πολίτες και τις ομάδες πολιτών.
 • Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ανά Δημοτική ενότητα και όχι για το σύνολο του Δήμου.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000 ευρώ, ήτοι αύξηση 100% σε σχέση με το 2018.
 • Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση που θα προκριθεί ορίζεται σε 50.000 ευρώ.
 • Οι προτάσεις των ομάδων πολιτών, θα πριμοδοτούνται έναντι των μεμονωμένων προτάσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Θεματικός άξονας υποβολής προτάσεων: «Γειτονιά»

Ο Δήμος Ιωαννιτών καλεί για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, για αναβάθμιση της ταυτότητάς των γειτονιών και τη μετατροπή τους σε πιο φιλικούς «χώρους»

Στόχος είναι:

 • Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της γειτονιάς
 • Να ενθαρρυνθούν τοπικές ομάδες για το σχεδιασμό παρεμβάσεων
 • Να αναζωογονηθούν οι γειτονιές
 • Να ενισχυθεί η κοινωνικοποίηση, τόσο μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία υλοποίησης, όσο και από την ενεργή χρήση του χώρου
 • Να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, το τοπικό ταλέντο και η δημιουργικότητα.

Θα υποστηριχθούν παρεμβάσεις όπως:

 • Μικρής κλίμακας αναπλάσεις χώρων
 • Καινοτόμα έπιπλα δρόμου
 • Μικρής κλίμακας κινητές κατασκευές
 • Εξοπλισμός αστικών παιχνιδιών
 • Χώροι αναμονής και σκίασης
 • Εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις αστικού εξοπλισμού
 • «Πράσινες» παρεμβάσεις
 • Φωτισμός δρόμου
 • Στοιχεία σήμανσης


Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις;
 • Οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών
 • Ομάδες πολιτών
 • Πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωνικοί, διάφοροι σύλλογοι
 • Συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση;

Κάθε φορέας, πολίτης, ομάδα πολιτών, νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει το μέγιστο (1) μια πρόταση. Η κάθε πρόταση θα πρέπει περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον:

 • Παρούσα κατάσταση (κείμενο-φωτογραφίες)
 • Παρουσίαση της ιδέας (κείμενο)
 • Στόχο της ιδέας (κείμενο)
 • Προβλήματα που επιλύονται
 • Ενδεικτικό Προϋπολογισμό


Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Η κάθε πρόταση θα βαθμολογείται με ανώτατο βαθμό το 100 ο οποίος θα προκύπτει σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Πληρότητα –Τεκμηρίωση πρότασης: 40 Βαθμοί
 • Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού: 10 Βαθμοί
 • Συμμετοχή πολιτών-Συλλογικές διαδικασίες υποβολής της πρότασης:40 Βαθμοί
 • Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ:10 Βαθμοί


Που και πως υποβάλλονται οι προτάσεις;

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr και ειδικότερα στην ενότητα «Συμμετοχικός Προϋπολογισμός» . http://www.diavouleusi.eu/. Για όσους πολίτες δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να την καταθέτουν σε έντυπη μορφή,  στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής ταχ. διευθ: Ελευθ. Βενιζέλου 4 (Κτήριο πρώην ΔΕΥΑΙ) τηλ. 2651361366.


Μέχρι πότε υποβάλλονται οι προτάσεις και που δημοσιεύονται;

Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 και  λήγει την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

Όλες οι προτάσεις θα αναρτούνται στο  http://www.diavouleusi.eu όπου η συζήτηση πάνω σε κάθε πρόταση θα είναι ανοιχτή σε όλους με δυνατότητα υποβολής σχολίων.

Συμμετοχικά εργαστήρια με τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για την παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης προς όλους τους πολίτες για τον τρόπο σύνταξης των προτάσεων ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει  τρία (3) συμμετοχικά εργαστήρια, στα οποία οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα συνδράμουν με την τεχνογνωσία τους στην τεκμηρίωση των προτάσεων που θα κατατεθούν από τους πολίτες και τις ομάδες πολιτών.


Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων;

Με τη λήξη της ημερομηνία υποβολής, οι προτάσεις θα ελέγχονται, για την  συμβατότητα και επιλεξιμότητα τους, από την «Επιτροπή Αξιολόγησης», της οποίας μέλη είναι τέσσερις (4) υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών: (1) Ένας από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, (2) Δυο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και (1) Ένας από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των προτάσεων και αν είναι σύμφωνες με το:

 • Δημόσιο συμφέρον
 • Ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου
 • Ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» θα αποστέλλει εν συνεχεία τεκμηριωμένη εισήγηση στην «Επιτροπή Επιλογής»  η οποία αποτελείται από:

 • Τον Δήμαρχο
 • Τους Αντιδημάρχους: Προγραμματισμού – Υποδομών-Οικονομικών-Πρασίνου-Πολεοδομίας.
 • Έναν Δημοτικό Σύμβουλο από κάθε παράταξη
 • 5 πολίτες, τυχαία επιλεγμένους μεταξύ των εγγεγραμμένων στην διαδικασία.

Στη συνέχεια θα καταρτίζεται από την «Επιτροπή Επιλογής» λίστα κατάταξης των προτάσεων που προκρίνονται για υλοποίηση.

Πόσες προτάσεις θα επιλεγούν ανά δημοτική ενότητα ;

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των προτάσεων που θα επιλεγούν, θα ανέλθει σε 400.000 ευρώ, με δυνατότητα μικρής αύξησης του σε περίπτωση ισοβαθμιών προτάσεων, κατά το στάδιο της αξιολόγησης τους από την «Επιτροπή Επιλογής». Σε κάθε μια από τις Δημοτικές Ενότητες (Ιωαννίνων, Νήσου Ιωαννίνων, Παμβώτιδος, Ανατολής, Μπιζανίου και Περάματος) θα επιλεγεί κατ΄ ελάχιστον από μια πρόταση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση, που θα προκριθεί ορίζεται, στα  50.000 ευρώ.

Επιλέχθηκαν οι προτάσεις, μετά τι;

Η λίστα  με τις επικρατέστερες προτάσεις θα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση τους στο Τεχνικό πρόγραμμα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης των προτάσεων θα δημοσιοποιούν «Εξαμηνιαία Επισκόπηση Πορείας του Ετήσιου Προϋπολογισμού Πολιτών» που θα περιέχει την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το ήμισυ της περιόδου.


Που θα αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες;
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ioannina.gr.
 • Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών ταχ. διευθ: Ελ. Βενιζέλου 4 -Ιωάννινα (πρώην Κτήριο ΔΕΥΑΙ), υπεύθυνος Επικοινωνίας: Προϊστάμενος Τμήματος
  Φλούδας Βασίλειος τηλ: 2651361366 email: programmatismos@ioannina.gr


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών
Ελ. Βενιζέλου 4 -Ιωάννινα (πρώην Κτήριο ΔΕΥΑΙ)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Προϊστάμενος Τμήματος
Φλούδας Βασίλειος
email: programmatismos@ioannina.gr
τηλ: 2651361366

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Αποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs)

Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του 1ου LL σε μορφή PDF κάντε κλίκ εδώ

Επίσης, μπορείτε να ξεφυλλίσετε τα αποτελέσματα του 1ου LL σε μορφη flipping book παρακάτω:

asdasdasdasdasdasda2312

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

160

ΧΡΗΣΤΕΣ

80

ΤΕΣΤ

40

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων στον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών ολοκληρώθηκε.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων στον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών ολοκληρώθηκε.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας.

Δείτε τα σχόλια σας

Πείτε μας τα σχόλια σας

Αυτή η σελίδα είναι περιορισμένη. Παρακαλούμε συνδεθείτε / εγγραφείτε για να στείλετε σχόλια.

Προτού υποβάλετε την ιδέα – πρόταση σας πρέπει να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.

Δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να υποβάλετε πρόταση ως ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ

Θα πρέπει να έχετε την ιδιότητα του ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ για να υποβάλετε πρόταση.

Παρακαλώ κάντε κλίκ εδώ για να αλλάξετε την ιδιότητα σας σε ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ και ξαναπροσπαθήστε.

Δεν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να υποβάλετε πρόταση ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ.

Θα πρέπει να έχετε την ιδιότητα του  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ για να υποβάλετε πρόταση.

Παρακαλώ κάντε κλίκ εδώ για να αλλάξετε την ιδιότητα σας σε ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΕΑ και ξαναπροσπαθήστε.

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!