Παρούσα κατάσταση: Η παρούσα πληροφόρηση των επιβατών χρήζει βελτίωσης. Σε αρκετές στάσεις δεν αναγράφεται ποιες είναι οι διερχόμενες γραμμές, καθώς και από που μπορούν να λάβουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για την μετακίνησή τους. Δεν υπάρχουν χάρτες διαδρομών και κατανοητά προγράμματα δρομολογίων. Ορισμένες στάσεις δεν σημαίνονται καθόλου.Παρουσίαση της πρότασης (Περιγραφή): Για την ενοποίηση της πληροφόρησης των