Παρούσα κατάσταση: Σήμερα, ο εν λόγω δημόσιος χώρος, συνολικής επιφάνειας περίπου 15 στρεμμάτων, έχει τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού επισκέψιμου, δημόσιου, κοινόχρηστου χώρου, όχι ιδιαίτερα ελκυστικού, ούτε αρκούντως επαρκούς και κατάλληλης υποδομής παραμονής, συναναστροφής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανθρώπων, λειτουργικά αμιγώς συνυφασμένου και συσχετισμένου με την υφιστάμενη στο χώρο ομώνυμη δημοτική επιχείρηση εστίασης και οργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων.