Παρούσα κατάσταση: Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ιωαννιτών κάνει προσπάθεια στήριξης της γονεϊκότητας και του μητρικού θηλασμού με την οργάνωση σεμιναρίων. Όσον αφορά της κτιριακές υποδομές, δεν υπάρχει, προς το παρόν, δημόσιος χώρος φιλικός για βρέφη ή χώρος άμελξης και σημεία θηλασμού.Παρουσίαση της πρότασης (Περιγραφή): Η ύπαρξη ενός πλαισίου στήριξης, συμπαράστασης και ενίσχυσης αυτής της σχέσης