Παρούσα κατάσταση: Το οικοδομικό τετράγωνο  211 του πολεοδομικού σχεδίου Ιωαννίνωνπερικλείεται από τους οδούς  Σαμουήλ-Γεωγράφου-Σαχίνη-Τσακάλωφ έχει έκταση Ε= 15500 m2.Ανήκει στην περιοχή  πλάτανος  και είναι σχετικά πυκνοδομημένου.Eντός του οικοδομικού τετραγώνου υπήρχε οικόπεδο επιφάνειαςΕ= 2500 m2 το όποιο παραχωρήθηκε στην πρόνοια  η όποια το αξιοποίησε για την αποκατάσταση προσφυγικών οικογενειών .Συντάχθηκε μεμονωμένο ρυμοτομικό σχέδιο από την υπηρεσία