Παρούσα κατάσταση: Η περιοχή αναφοράς για την οποία γίνεται η πρόταση, είναι η Οδός Αφροδίτης (πρώην 1η πάροδος ΚΑ Φεβρουαρίου). Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει απαρτίζεται από τις οδούς ΚΑ Φεβρουαρίου (από την οποία έχει και είσοδο), τις οδούς Πατσιμάδη, Χρήστου Κατσάρη και Καστρίτσης. Οι προτάσεις γίνονται από τους αναφερόμενους στο τέλος κατοίκους, αφού