/

Δημόσια Διαβούλευση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Τα σχολικά γυμναστήρια και οι αίθουσες εκδηλώσεων – πολλαπλών χρήσεων των σχολείων διατίθενται προς χρήση σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους, σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων του Δήμου μας και σε όσους από την νομοθεσία μπορούν να κάνουν χρήση των χώρων αυτών. Ο Δήμος Ιωαννιτών, οι Σχολικές Επιτροπές και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας επιθυμούν οι χώροι των σχολείων να είναι ανοιχτοί και να χρησιμοποιούνται από την κοινωνία.
Προκειμένου να υπάρξει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών χώρων, προτείνουμε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ που ακολουθεί, ο οποίος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτησή του.
Μετά την έλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας θα επανέλθει για την επεξεργασία και οριστικοποίηση του σχεδίου κανονισμού, ο οποίος θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε με απόφασή του να εκδοθεί κανονιστική πράξη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!