/

Δημόσια Διαβούλευση
Άρθρο 10 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 10: Τα αθλητικά σωματεία και οι αθλητικές ομάδες, στις οποίες παραχωρούνται σχολικοί χώροι  για τη διενέργεια προπονήσεων ή αγώνων, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 1) απασχολούν νόμιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, 2) τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, 3) χρησιμοποιούν, εφόσον απαιτείται, ασφαλή και κατάλληλο εκπαιδευτικό/ προπονητικό εξοπλισμό και 4) τηρούν, εν γένει, όλους τους σχετικούς κανόνες της αθλητικής νομοθεσίας. Ο Δήμος Ιωαννιτών δε φέρει ευθύνη για τη μη τήρηση από τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ομάδες των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!