/

Δημόσια Διαβούλευση
Άρθρο 2 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 2: Μέσω του παρόντος Κανονισμού εκφράζεται η  βούληση το σχολείο να είναι ανοιχτό και να αλληλεπιδρά με την ευρύτερη τοπική κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται και εκπροσωπείται από πολιτιστικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. Η χρήση των σχολικών χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και δράσεων πέραν της συνήθους εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν πρέπει να περιορίζει τη λειτουργικότητά τους κατά την παροχή του εκπαιδευτικού έργου και για αυτό λαμβάνει χώρα υπό όρους που σκοπό έχουν τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου. Η παραχώρηση θα εγκρίνεται κατόπιν εξατομικευμένης εξέτασης κάθε εκάστου αιτήματος, ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια της επιδιωκόμενης χρήσης με το σχολικό πνεύμα και η ακεραιότητα των σχολικών χώρων.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!