/

Δημόσια Διαβούλευση
Άρθρο 6 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6: Η παραχώρηση των σχολικών χώρων στους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός, επιτρέπεται μόνο εκτός των ωρών διδασκαλίας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι σχολικοί χώροι διατίθενται προς παραχώρηση καθημερινά από 15:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες των σχολικών διακοπών από 08:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να χορηγηθεί παράταση του ανωτέρω ωραρίου, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αίτησης του αιτούντος την παραχώρηση φορέα.

Σε κάθε σχολικό γυμναστήριο θα τηρείται, από τον υπεύθυνο προπονητή κάθε συλλόγου ή ομάδας, βιβλίο παράδοσης – παραλαβής στο οποίο θα καταγράφεται η ημέρα και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και τυχόν φθορές ή άλλα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και το οποίο θα ελέγχεται από το Διευθυντή του σχολείου προκειμένου να ζητείται η αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!