/

Δημόσια Διαβούλευση
Άρθρο 8 – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 8: Α) Οι εξωσχολικοί φορείς στους οποίους παραχωρείται η χρήση των ανωτέρω σχολικών χώρων οφείλουν να καταβάλουν ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη των πάγιων λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ κλπ), καθώς και για την αποκατάσταση της επερχόμενης φθοράς των χώρων, το οποίο προσδιορίζεται ως εξής:

α) Για την παραχώρηση των σχολικών γυμναστηρίων στο ποσό του 1,00 Ευρώ ανά ώρα.

β) Για την παραχώρηση των αιθουσών εκδηλώσεων – πολλαπλών χρήσεων και των λοιπών σχολικών χώρων για χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους:

  1. i) για χρήση από 1 έως και 3 ώρες ανά εβδομάδα στο ποσό των 60,00 Ευρώ, ετησίως,
  2. ii) για χρήση πάνω από 3 και έως και 6 ώρες ανά εβδομάδα στο ποσό των 90,00 Ευρώ, ετησίως και

iii) για χρήση πάνω από 6 και έως και 10 ώρες ανά εβδομάδα στο ποσό των 120,00 Ευρώ, ετησίως.

γ) Για την παραχώρηση των αιθουσών εκδηλώσεων – πολλαπλών χρήσεων και των λοιπών σχολικών χώρων για μεμονωμένη χρήση στο ποσό των 0,60 Ευρώ ανά ώρα.

δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση των σχολικών χώρων.

ε) Η παραχώρηση των προαύλιων χώρων των σχολείων μαζί με βοηθητικούς χώρους, για την πραγματοποίηση ημερήσιων εορταστικών εκδηλώσεων, γίνεται δωρεάν.

Β) Για τους εσωσχολικούς φορείς, η χρήση των χώρων πραγματοποιείται δωρεάν.

Γ) Ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η χρήση επιβαρύνεται, επιπλέον, με την ανάλογη δαπάνη θέρμανσης εφόσον πραγματοποιεί χρήση οποιασδήποτε μορφής θέρμανσης, καθώς και με την καθημερινή καθαριότητα του χώρου σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να διασφαλίζεται η τελευταία.

Δ) Σε κάθε περίπτωση που για την παραχώρηση του χώρου ορίζεται ειδικό αντίτιμο από τη νομοθεσία, ισχύει το αντίτιμο αυτό.

Ε) Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται εφάπαξ ή σε τρείς (3) δόσεις που θα καταβάλλονται: η πρώτη (1η) την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη (2η) την 28η Φεβρουαρίου και η Τρίτη (3η) την 31η Μαΐου κάθε έτους.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!