/

Δημόσια Διαβούλευση
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα – Άρθρο 21

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρθρο 21: Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση χώρου, σε εξωσχολικούς φορείς για την πραγματοποίηση δράσεων, των οποίων η συνδρομή εξετάζεται κατά περίπτωση, είναι οι εξής : 1) η δράση να προσιδιάζει στο σχολικό πνεύμα, 2) η μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 3) η αποφυγή ζημιών και η ανάληψη ευθύνης από το φορέα που πραγματοποιεί την εκδήλωση για την αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη χρήση των σχολικών χώρων, 4) ο καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί και 5) ο σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Εφόσον, δε, η εκδήλωση απευθύνεται στους μαθητές της διατιθέμενης σχολικής μονάδας, θα πρέπει, επιπλέον: 6) να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας και 7) να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλειά τους κατά διάρκεια της εκδήλωσης.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!