/

Δημόσια Διαβούλευση
Ενότητα 4. Σχέδιο Χρηματοδότησης

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενότητα 4. Σχέδιο Χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Στρατηγικής ΒΑΑ ανέρχεται σε 80.300.000€.

Η Στρατηγική βασίζεται κατά κύριο λόγο σε πόρους του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν έργα α’ και β’ προτεραιότητας καθώς και έργα τεχνικής βοήθειας. Λοιπές πηγές χρηματοδότησης της Στρατηγικής αποτελούν:\r\n

 • Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα όπως ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020\r\n
 • Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας και δη το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»
 • Προγράμματα της ΕΕ, όπως:
  • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT, το οποίο διευκολύνει τις πόλεις να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με τοπικές προκλήσεις.
  • Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA) η οποία προσβλέπει στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων και αντιμετώπισης των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές αρχές για θέματα που σχετίζονται με ενέργεια, αστική φτώχεια, ενδυνάμωση του τοπικού πληθυσμού.

Τέλος, σημειώνεται ότι πέραν των παραπάνω θα επιδιωχθεί και η μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα.

Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων.
 • Μέσος όρος βαθμολογία ενότητας
 • Βαθμολογία ενότητας
  (0)
Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!