/

Δημόσια Διαβούλευση
4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οδός είναι η κοινόχρηστη έκταση που εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κυκλοφορίας.

Πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο είναι το μήκος της καθέτου στον άξονα της οδού

μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών.

Προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα – χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα – να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Aυτoκίνητo ή αυτoκίνητo όχημα: To μηχανoκίνητo όχημα, το oπoίo  χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.

Aυτoκίνητo δημόσιας χρήσης: To αυτoκίνητo όχημα με το oπoίo εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με ολική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά επιβάτη.

Aυτoκίνητo επιβατηγό: To πρooριζόμενo για τη μεταφορά κυρίως προσώπων αυτoκίνητo όχημα, 9 κατ’ ανώτατo όριο θέσεων μαζί με τη θέση ταυ οδηγού.

Aυτoκίνητo ιδιωτικής χρήσης: To αυτoκίνητo όχημα με το oπoίo εκτελούνται μεταφορές προσώπων χωρίς κόμιστρο και πραγμάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτoχo αυτού.

Aυτoκίνητo λεωφορείο: To αυτoκίνητo όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού.

Aυτoκίνητo φορτηγό: To αυτoκίνητo όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Δημόσια κυκλoφoρία: H αόριστη και απροσδιόριστη εκ των προτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς ή χώρους πεζών, οχημάτων ή ζώων.

Κατοικημένη περιοχή: H περιοχή που έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της.

Moτoπoδήλατo: To δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα και, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά.

Moτoσικλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

 

Στη συνέχεια, η έκταση εφαρμογής των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναφέρεται ως «Περιοχή Ελεγχόμενης Κυκλοφορίας» ενώ η χρονική διάρκεια ισχύος των ρυθμιστικών μέτρων ως «περίοδος αναφοράς».

Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων.
  • Μέσος όρος βαθμολογία ενότητας
  • Βαθμολογία ενότητας
    (0)
Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!