/

Δημόσια Διαβούλευση
5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι βασικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την «Έξυπνη Πόλη» είναι οι ακόλουθες:

  • Παρακολούθηση της πορείας ενεργοποίησης των ειδικών στόχων και δράσεων.
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
  • Παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
  • Ανάλυση κινδύνων – Εντοπισμός αποκλίσεων – λήψη διορθωτικών μέτρων.
  • Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής σχολίων.
  • Μέσος όρος βαθμολογία ενότητας
  • Βαθμολογία ενότητας
    (0)
Παρακαλώ συνδεθείτε για να υποβάλλετε το σχόλιο σας.

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.
Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!