/

TI EINAI

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να*εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε τις προτάσεις σας με μια απο τις παρακάτω επιλογές:

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣ

Η διαβούλευση μέσω της δικτυακής πλατφόρμας http://www.diavouleusi.eu/ αποτελεί μορφή ηλεκτρονικής, ισότιμης συμμετοχής σε έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο που λαμβάνει χώρα στο Δήμο Ιωαννιτών.

Aποτελέσματα ζωντανών εργαστηρίων

Για να δείτε τα αποτελέσματα των ζωντανών εργαστηρίων (Living Labs) σε μορφή PDF καθώς και σαν Flipping Books κάντε κλίκ εδώ.

asdasdasd

testasdasd

 • WE ARE CRAZY CODERS

 • WE LOVE PIZZAS

 • WE ARE CREATIVE NERDS

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Οι προτάσεις σας…ο χάρτης μας

 

1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

για τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό στον Δήμο Ιωαννιτών

Σεπτέμβριος 2017

Ο Συμμετοχικός Προϋπολογισμός  αποτελεί μια διαδικασία συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους στόχους και την κατανομή των δημοσίων επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Βασική του αρχή είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των πολιτών και των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών στην τοπική διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ιωαννιτών εγκαινιάζει μια πρωτόγνωρη διαδικασία και προσκαλεί όλους τους πολίτες να καταθέσουν τα δικά τους κοστολογημένα σχέδια/έργα/δράσεις. Τα προτεινόμενα σχέδια μπορούν να έχουν  ένα ευρύ θεματικό πεδίο με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από τον Δήμο προς τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.

Ο Δήμος Ιωαννιτών, για την επιτυχή λειτουργία του «Συμμετοχικού Προϋπολογισμού» θα διαθέτει, από την ετήσιο προϋπολογισμό του, ποσό 200.000 ευρώ για να υλοποιηθούν οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν ως οι αρτιότερες και πιο αποτελεσματικές.

 


Τι αφορά η πρόσκληση;

Η πρόσκληση αφορά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κοστολογημένων σχεδίων/έργων/δράσεων για την κάθε γειτονιά ή για όλο το Δήμο Ιωαννιτών με ανώτατο προϋπολογισμό 50.000 ανά πρόταση. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον Δήμο και ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

 • Καθημερινότητα
 • Εξυπηρέτηση πολίτη
 • Πολιτισμός/Τουρισμός/Αθλητισμός
 • Κοινωνική Μέριμνα/Αλληλεγγύη
 • Εκπαίδευση
 • Κοινόχρηστοι χώροι


Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις;
 • Οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών
 • Ομάδες πολιτών
 • Πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωνικοί, διάφοροι σύλλογοι
 • Συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα


Τι πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση;
 • Τον στόχο (κείμενο)
 • Περιγραφή (κείμενο)
 • Τοποθεσία προτεινόμενης παρέμβασης
 • Παρούσα κατάσταση (κείμενο)
 • Ενδεικτικό Προϋπολογισμό


Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Η κάθε πρόταση θα βαθμολογείται με ανώτατο βαθμό το 100 ο οποίος θα προκύπτει σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Πληρότητα –Τεκμηρίωση πρότασης: 20 Βαθμοί
 • Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού: 10 Βαθμοί
 • Εύρος παρέμβασης – Ωφελούμενοι: 10 Βαθμοί
 • Συμμετοχή πολιτών-Συλλογικές διαδικασίες υποβολής της πρότασης: 20 Βαθμοί
 • Καινοτομία-Πρωτοτυπία: 10 Βαθμοί
 • Θετικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 20 Βαθμοί
 • Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ: 10 Βαθμοί


Που και πως υποβάλλονται οι προτάσεις;

Οι προτάσεις υποβάλλονται  στον ιστότοπο του Δήμου Ιωαννιτών http://www.ioannina.gr με την σχετική φόρμα ή με αποστολή email. Για όσους πολίτες δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να την καταθέτουν σε έντυπη μορφή, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής ταχ. διευθ: Ελευθ. Βενιζέλου 4 (πρώην Κτήριο  ΔΕΥΑΙ) τηλ. 2651361366 ή στο email: symmetexostaioannina@gmail.com


Μέχρι πότε υποβάλλονται οι προτάσεις και που δημοσιεύονται;

Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και  θα είναι «ανοιχτή» μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν δημόσιες συναντήσεις για παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης προς όλους τους πολίτες για την διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Όλες οι προτάσεις θα αναρτούνται στον ιστότοπο του Δήμου http://www.ioannina.gr με δυνατότητα υποβολής σχολίων.


Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των προτάσεων;

Με τη λήξη της ημερομηνία υποβολής, οι προτάσεις θα ελέγχονται, εντός 20 ημερών, για την  συμβατότητα και επιλεξιμότητα τους, από την «Επιτροπή Αξιολόγησης», της οποίας μέλη είναι υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών: Ένας από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Ένας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Ένας από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των προτάσεων και αν είναι σύμφωνες με το:

 • Δημόσιο συμφέρον
 • Ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου
 • Ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» θα αποστέλλει στη συνέχεια τεκμηριωμένη εισήγηση στην «Επιτροπή Επιλογής»  η οποία αποτελείται από:

 • Τον Δήμαρχο
 • Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
 • Δυο Δημοτικούς Συμβούλους.
 • 3 πολίτες, τυχαία επιλεγμένους μεταξύ των εγγεγραμμένων στην διαδικασία.

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, θα καταρτίζεται από την «Επιτροπή Επιλογής» λίστα κατάταξης των προτάσεων με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά το στάδιο της αξιολόγησης.


Πόσες προτάσεις θα επιλεγούν;

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των προτάσεων που θα επιλεγούν, θα ανέρχεται σε 200.000 ευρώ ετησίως και ως εκ τούτου θα επιλεγούν τόσες προτάσεις όσες καλύψουν το ανώτατο ύψος προϋπολογισμού.


Επιλέχθηκαν οι προτάσεις, μετά τι;

Η λίστα με τις επικρατέστερες προτάσεις θα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο ώστε να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση τους στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό και θα δημιουργείται ένας Ετήσιος Προϋπολογισμός Πολιτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών θα μεριμνούν για την υλοποίηση των επιλεγέντων προτάσεων και θα δημοσιοποιούν «Εξαμηνιαία Επισκόπηση Πορείας του Ετήσιου Προϋπολογισμού Πολιτών» που θα περιέχει την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το ήμισυ της περιόδου.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών
Ελ. Βενιζέλου 4 -Ιωάννινα (πρώην Κτήριο ΔΕΥΑΙ)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Προϊστάμενος Τμήματος
Φλούδας Βασίλειος
email: symmetexostaioannina@gmail.com
τηλ: 2651361366

hashtags:

#simmetoxikos_ioannina

#ioannina #diavouleusi_ioannina

#thisisepirus

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!