/ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Στόχος την πλατφόρμας διαβούλευσης είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να *εξετάσουν* προσεκτικά, να *ζητήσουν*, να *αξιολογήσουν* εναλλακτικές πολιτικές, να *προτείνουν* πιο πρόσφορες λύσεις και να *αντιπαρατίθενται* με τεκμηριωμένα επιχειρήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή έργων και πολιτικών.

Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://www.diavouleusi.eu/ του Δήμου Ιωαννιτών δημιουργήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Resilient Europe <http://urbact.eu/resilient-europe>» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III <http://urbact.eu/>.

Το URBACT είναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (European Territorial Cooperation – ETC) που προωθεί την ανταλλαγή και τη μάθηση μεταξύ των πόλεων, σε σχέση με την ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη.

Μέσω του URBACT οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων στις μεγάλες αστικές προκλήσεις. Το πρόγραμμα επιβεβαιώνει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο πολύπλοκων κοινωνικών αλλαγών με την ενθάρρυνση της συνεργασίας μέσω διακρατικών δικτύων ανταλλαγών.

Back to Top
Show Buttons
Hide Buttons
Click to listen highlighted text!