Παρούσα κατάσταση: Παρακαλούμε κατεβάστε το συννημένο αρχείο!Παρουσίαση της πρότασης (Περιγραφή): Παρακαλούμε κατεβάστε το συννημένο αρχείο!Στόχος: Παρακαλούμε κατεβάστε το συννημένο αρχείο!Τοποθεσία προτεινόμενης παρέμβασης: Αμπελιά Προβλήματα που επιλύονται:: Παρακαλούμε κατεβάστε το συννημένο αρχείο!Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Παρακαλούμε κατεβάστε το συννημένο αρχείο!Συνημμένα αρχεία: _ΑΜΠΕΛΙΑ