Παρούσα κατάσταση: Το πάρκο σήμερα δεν είναι λειτουργικό (δεν υπάρχουν ούτε παγκάκια!) και είναι παραμελημένο. Το πέτρινο περίπτερο είναι πλήρως αναξιοποίητο, εγκαταλειμμένο και βανδαλισμένο. Με τη δημιουργία της βιβλιοθήκης το συγκεκριμένο κτίριο θα αξιοποιηθεί και θα προστατευτεί ενώ το πάρκο, που βρίσκεται στο κέντρο του Σταυρακίου, θα καταστεί πλήρως λειτουργικό και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς